TORRE PALAU DELS BARONS DE FINESTRAT
La Torre del Palau dels Barons de Finestrat és un monument arquitectònic del segle XVI situat a la vila de Benasau, a la comarca del Comtat, Està declarada com a Bé d’Interès Cultural. La Torre forma part d’una construcció señorial, el Palau de Benasau, que ocupa una planta quadrada de 25 m de costat. Aquest […]

La Torre del Palau dels Barons de Finestrat és un monument arquitectònic del segle XVI situat a la vila de Benasau, a la comarca del Comtat, Està declarada com a Bé d’Interès Cultural.

La Torre forma part d’una construcció señorial, el Palau de Benasau, que ocupa una planta quadrada de 25 m de costat. Aquest edifici es troba en l’extrem de ponent del carrer Major, que constitueix l’autentic eix urbà de la població, ocupant l’extrem oposat a l’Església Parroquial.

La torre té planta quadrada que desenvolupa un prisma de cares verticals, lleugerament inclinades. En la base els costats tenen aproximadament cinc metres de costat. L’altura fins a la rematada és d’uns dieciséis metres. La fábrica va ser realitzada amb mampostería irregular que uneix amb morter. Les cantonades aquestán reforçades per sillería de mida uniforme i regular. Una filada de pedra treballada en carreus marca un zócul d’escassa altura respecte al nivell actual del paviment.

Aquestá rematada per una prima motlura de traçat curvilíneo, de características classicistes. La coberta de dos vessants és antiga, fins i tot cal pensar corresponga a la terminació original.
Alguns buits han sigut transformats i engrandits en el transcurs del temps. Els originals degueren tenir les dimensions dels situats en les parts superiors. Les obertures manquen de recercados i d’elements ornamentals.
La façana del costat aquest presenta un buit de grans dimensions, quedant sobre ell un gran arc de descàrrega, que pot fer suposar en la possibilitat de tenir previst realitzar una obertura de dimensió encara major.
Aquestes torres en general van ser construïdes amb volumetría exempta. En aquesta ocasión l’especejament dels carreus de les arestes contigües a la casa, queda interrompuda en els ràfecs de la coberta d’aquesta, apreciándose continuïtat de la fábrica de mampostería en tot el frontal de la façana. Això fa pensar que la torre i la casa van ser construïdes en la mateixa época de manera unitària.

La coberta és de dos aiguavessos, mentre que els forats que exerceixen de finestres manquen d’elements decoratius. Es considera que les finestres més altes corresponen als buits originals, mentre que els de nivells inferiors han sigut ampliats amb el pas del temps.

TORRE PALAU DELS BARONS DE FINESTRAT