PALAU DELS MARQUESSOS DEL BOSCH
Aquest edifici senyorial es troba situat en l’eix principal i pegat a l’Església Parroquial. El Palau d’Ares, ocupa una planta rectangular de 10.50 x 16.20 m. La construcció va ser realitzada amb mampostería irregular presa amb morter. Buits sense recercados ni elements ornamentals. Constituïda per tres plantes i una cambra. La disposició dels buits és: […]

Aquest edifici senyorial es troba situat en l’eix principal i pegat a l’Església Parroquial. El Palau d’Ares, ocupa una planta rectangular de 10.50 x 16.20 m. La construcció va ser realitzada amb mampostería irregular presa amb morter. Buits sense recercados ni elements ornamentals. Constituïda per tres plantes i una cambra. La disposició dels buits és: en planta baixa, porta amb dues finestres en els laterals i en planta segona, un balconada central i dos buits laterals de diferent mida, la cambra presenta tres buits de diferent mida.

PALAU DELS MARQUESSOS DEL BOSCH